Waarom Is Inventariseren Zo Belangrijk?

Stocktaking techniques

De waarde van inventariseren: 5 redenen waarom elk bedrijf behoefte heeft aan regelmatige inventarisaties. Als u het beginnen met inventariseren maar blijft uitstellen of u zich misschien zelfs afvraagt of het wel zin heeft, dan hopen wij dat dit artikel u op andere gedachten brengt! Of uw bedrijf nu groot of klein is, het loont zich – letterlijk- altijd om regelmatig te inventariseren. Met regelmatige inventarisaties krijgt u nieuwe inzichten in uw winkel(s) die u helpen bij het vinden van nieuwe manieren om uw winst te vergroten en uw bedrijf te verbeteren. Wij zullen u ervan overtuigen dat inventariseren bij elk bedrijf hoort.

Wat is Inventariseren?

Inventariseren is het fysiek tellen en verifiëren van artikelen in een winkel of magazijn. De frequentie van inventariseren verschilt van bedrijf tot bedrijf. Sommige inventariseren één of twee keer per jaar terwijl anderen liever eens per maand of per kwartaal tellingen uitvoeren.

Afwijkingen tussen uw getelde en uw administratieve voorraad kunnen u wijzen op mogelijke problemen en geven u de mogelijkheid uw processen aan te passen en controle en beheer van uw voorraad te verbeteren. Dit verbetert de toekomstige winstgevendheid.

5 redenen waarom elk bedrijf behoefte heeft aan regelmatige inventarisaties

1.      Vinden van diefstallen en andere derving

De realiteit in de retail is dat diefstal nu eenmaal gebeurt en de uitslag van de inventarisatie altijd zal beïnvloeden en voor verschillen zorgen. U zult nooit een einde aan winkeldiefstal kunnen maken maar een regelmatige inventarisatie kan u wel helpen vast te stellen of uw beveiliging herzien moet worden en kan helpen kwaadwillende werknemers te ontmoedigen. Met regelmatige inventarisaties worden ook problemen als beschadigde voorraden, niet verwerkte of ontvangen bestellingen en slechte gewoonten bij het voorraadbeheer aan het licht gebracht.

2.      Zorgen dat uw doelstellingen gehaald worden

Als u verschillen aantreft in uw voorraden betekent dat automatisch dat u financiële verschillen zult hebben die de doelstellingen van uw bedrijf beïnvloeden. U kunt deze afwijkingen beter zo snel mogelijk vinden in plaats van tegen het einde van het jaar wanneer u geen tijd meer heeft om een oplossing te zoeken.

3.      De prestaties van een product vaststellen

Het is belangrijk om te weten welke producten goed verkopen en welke niet. Met een inventarisatie krijgt u hier zicht op – heeft u grote aantallen van een product gedurende langere tijd dan is dit een goede indicatie dat het niet goed verkoopt. U kunt er dan voor kiezen de prijs te verlagen of het te verplaatsen naar een andere locatie. Hetzelfde geldt voor producten waarvan u minder voorraad heeft dan verwacht. Het kan zijn dat dit komt doordat het goed is verkocht of op een goede locatie staat.

4.      Het bestelproces maximaliseren

Zoals eerder gesteld kan inventariseren u attent maken op tekorten waarvan u nog niet op de hoogte was zodat u goedlopende producten opnieuw kunt bestellen. Het kan ook zo zijn dat uw administratieve voorraad aangeeft dat u nog een pallet vol met goedlopende producten heeft maar dat na inventarisatie blijkt dat het pallet tijdens vervoer beschadigd werd, gestolen is, of nog niet werd uitgeleverd.

5.      Uw prijsstrategie verbeteren

Met een inventarisatie komen uw financiën beter in zicht. U krijgt de perfecte gelegenheid om uw verkopen en winsten te analyseren, en te bepalen welke producten het schap uitvliegen terwijl andere achterblijven. Het is de ideale mogelijkheid om prijsstrategiën te herzien om de winstgevenheid te verbeteren.