Waarom RGIS

Met onze experts en middelen kunnen wij u helpen met elk inventarisatieproject, met inbegrip van complete en MRO-inventarisaties.

Deskundig projectmanagement, IT-expertise en getrainde auditors

Snel & efficiënt – wij telden 27.5 miljoen stuks in één dag voor een klant

Optimale inzet van middelen door gemeenschappelijke aanpak

Altijd in de buurt – met teams door het hele land

Inventarisatie

Hulpbronnen en hulpmiddelen om nauwkeurig voorraadgegevens voor uw klanten te verzamelen.

Cyclus tellingen

RGIS Vision - Inventarisatie in een industriële omgeving

Onderhoud Reparatie Operaties (MRO) Inventarisatie

Productie en Industriële Inventarisatie

Topografische inventarisatie

Wall-to-wall Inventarisaties

Supply Chain

RGIS is van mening dat bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen kunnen realiseren door arbeidsreducties en prestatieverbeteringen binnen hun toeleveringsketen.

Supply chain controles - Retail

Bezorgingscontroles en Picknauwkeurigheid

Ondersteunende Diensten Magazijnpersoneel

Ontvangst in Goed Vertrouwen

Supply Chain Controles

Welke organisaties Commerciëel en Industriëel kunnen wij helpen

Opslagplaatsen

Bij elke verstuurde of ontvangen zending kan een vergissing optreden. Wij helpen u de nauwkeurigheid gedurende het hele distributieproces te waarborgen.

Overheid & Onderwijs

Wij bieden u opslaginventarisaties en -diensten voor het markeren en inventariseren van vaste activa, en geven u zo de benodigde inzichten voor het beheer van uw middelen.

Productie

Als u het maakt kunnen wij het tellen, van auto’s tot levensmiddelen. Wij hebben onze diensten ontwikkeld voor maximale nauwkeurigheid en minimale verstoring van uw productiviteit.

Transport & Nutsbedrijven

Met onze MRO-audits blijft u op schema door het beperken van onverwachte verstoringen en het minimaliseren van de tijd voor reparaties.