Voorkomen van derving in de retail sector

retail store layout and compliance loss prevention audits

In de jaarlijkse Global Retail Theft Barometer in opdracht van Checkpoint Systems blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk winkeldiefstallen 26% uitmaakten van alle voorraadverliezen. Retailers verloren 770 miljoen pond door medewerkers en 300 miljoen pond als gevolg van fouten bij de toelevering. Wereldwijd bekeken scoorden winkels in het VK het slechtst op het gebied van administratieve en niet-criminele verliezen waarbij 40% van de totale derving te wijten was aan interne fouten, zoals vergissingen met prijzen.

Bovenstaande cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om uw verding onder controle te krijgen. Daarvoor heeft u inzicht nodig in de oorzaken van derving. De belangrijkste zijn:

  • Diefstal door personeel
  • Diefstal door klanten
  • Administratieve fouten
  • Onjuiste leveringen

Derving speelt een grote rol bij dalende winstgevendheid en het voorkomen van diefstal (door personeel of klant) en administratieve fouten (zowel intern als door toeleveranciers) kan de winstgevendheid van uw bedrijf beschermen.

Hoe kunt u deze verliezen beperken?

Diefstal door Personeel
Neem de juiste mensen aan. Controleer hun werkverleden, controleer referenties en controleer of ze geschikt zijn voor hun functie.
Communiceer goed met uw personeel. Maak duidelijk hoe streng opgetreden wordt tegen diefstal, bespreek eventuele problemen en luister naar uw personeel. Tevreden personeel is altijd eerlijker.
Voer regelmatige en willekeurige controles uit. Zo vindt u verschillen en kunt u verdacht gedrag opmerken tijdens controles. Controles werken ook ontmoedigend op personeel dat uit is op diefstal.

Diefstal door Klanten
Let op de voortekenen. Zorg ervoor dat al uw personeel weet wat de kenmerken van een winkeldief zijn. Zorg ervoor dat uw personeel let op klanten die oogcontact vermijden, kassières en winkelpersoneel observeren, onnodig ruime kleding dragen of die in een grote groep binnenkomen.
Zorg ervoor dat uw personeel alle klanten die uw winkel binnenkomen opmerken en begroeten, zodat klanten weten dat ze geholpen kunnen worden indien nodig. Duidelijk aanwezig personeel kan winkeldieven afschrikken.
Zorg voor een verzorgde winkel. Als uw winkel op orde is, is het veel makkelijker om ontbrekende artikelen op te merken. Zorg ervoor dat dure artikelen in het zicht staan.
Gebruik uw gegevens. Verbeter de veiligheid van uw winkel door gebruik te maken van CCTV om vast te stellen of klanten rondhangen in bepaalde delen van uw winkel en gebruik de gegevens van uw inventarisatie en POS voor het vinden van afwijkingen en vreemde productcombinaties die uw winkel verlaten.
Ga efficiënt om met retourzendingen. Zorg dat uw retourbeleid duidelijk is aangegeven en vraag altijd om een aankoopbewijs, zodat klanten geen gestolen goederen kunnen retourneren.

Administratieve Vergissingen
Simpele vergissingen in papierwerk en prijzen kunnen elke winkel duur te staan komen.
Zorg ervoor dat al uw personeel getraind is om fouten te voorkomen.
Met willekeurige controles kunt u verkeerd geprijsde artikelen vinden.
Zorg ervoor dat alle papierwerk dubbel ondertekend wordt, zodat minimaal twee personen de juistheid ervan gecontroleerd hebben.

Vergissingen van Toeleveranciers
Controleer altijd of de leverancier de juiste artikelen heeft afgeleverd.
Controleer of de prijzen op het papierwerk correct zijn.
Controleer bij bederfelijke waren altijd of de uiterste verkoopdatum u genoeg tijd geeft om het artikel te verkopen.
Installeer beveiligingssystemen bij de laad/losplaats om dieven te ontmoedigen die geïnteresseerd zijn in leveringen of retourzendingen.

Gebruik de bovenstaande richtlijnen om zowel uw voorraden als uw winst veilig te stellen en derving te voorkomen.